Geloofspunten en terminologie

Geloofspunten en terminologie

. Hemels koninkrijk van Baghan (Goden), met uitsluitend constructieve ideeën, gedachten en woorden.
. Far: Een “wave”/ geluid en een wil van de hemel die zich naar de aarde stuurt om ieder mens te bewegen tot werk en leven in harmonie met de mannelijke en vrouwelijke energie. “Deze Far is voor iedereen anders. De Far voor de timmerman beweegt hem er bv. toe om meubelen te maken die mooi (vrouwelijke energie) en sterk/ stabiel (mannelijke energie) zijn. De Far kan niet corrupt zijn of leiden tot verwezenlijkingen die destructief zijn.”
. Fardar: Uber-mens(en) die wijsheid en gevoelen samen in harmonie heeft en de beste waarheid volgt. Wij erkennen die mens(en) als Ushidar(s)
. Farbod: beschermer van de wil van de hemel. De Moghan zijn de Farbod die de wil eerbiedigt van de hemel en de aarde en de mensen die fardar zijn.
. Geloof in de prioriteit van het belang van vruchtbaarheid, rust en wil van de aarde voor alles en iedereen.
. Er zijn steeds twee Essentiële Energieën die op dezelfde hoogte staan en complementaire co-workers zijn.

o Stabiel – Vloeiend/ bewegend

o Denkend – Voelend

o Mannelijk – Vrouwelijk

. De Essentiële Energieën kunnen niet los van elkaar bestaan. Ze hebben elkaar steeds nodig.
“Iedere creatie” is gemaakt door de harmonie en samenwerking van De Essentiële Energieën en kan zich in twee vormen tonen:

Stabiel, die bewegend wil worden

Vloeiend, die stabiel worden

. Geloof dat de “Ene Essentiële Energie” enkel kan bestaan dankzij de aanwezigheid van de andere.
. Het Kwade: het voorkomen van een onevenwicht en niet-samenwerken van essentiële energieën. Het Kwade is destructief.
. Diemon: het pad van het ongebalanceerde, on-emotionele. Kalbod-e-Moghan (de tempel van de Moghan) vecht hiertegen.
. De essentiële energieën (mannelijk/ vrouwelijk, geloof/ praktijk, gedachten/ daden) kunnen gescheiden bestaan en aangewend worden, maar dit is een uiting van onwetendheid en ontkenning.
. Moghan willen de twee essentiële energieën aan elkaar koppelen en de mensen met potentiele Far en wil vinden, opvoeden en beschermen: mensen die de dualiteit en complementariteit van de essentiële energieën erkennen en die ziel en lichaam willen geven voor het hoger goed voor alles en iedereen. Wij noemen dat (Goed voor Hamegan) en die mensen Gianspar(s)
. De religie van de Ushidar(s) zal de Bagan, Moghan, Giansparan en alle Mensen bij elkaar brengen en verbinden door harmonie tussen de essentiële energieën. Dit zal zorgen voor rust, vrede, geluk en rechtvaardigheid tussen mensen, planten, dieren en de vier elementen (vuur, water, aarde en lucht).
. Aardse Koninkrijk van Fardars: er zal geluk en welzijn bestaan voor iedereen doordat iedereen rechtvaardigheid voor iedereen verspreidt, ongeacht gender, taal, achtergrond, kleur of voorkomen.
. Individualiteit bestaat, maar is een tekort. Er is samenwerking nodig tussen individuen. Individualiteit is een instrument om tot een gemeenschap te komen waarin er geluk en innerlijke rust bestaat voor Iedereen.
. Man en Vrouw, jong en oud en kind en volwassene en mens en natuur zijn gelijkwaardig. Er is gelijkwaardigheid tussen hemel en aarde, tussen spiritualiteit en aardsheid. Het koninkrijk van fardars is hiervoor een voorwaarde.
. Er bestaat een ongelijkheid in ontvangen kennis tussen mensen, die geëlimineerd kan worden door de studie van Moghan en in harmonie tussen de werelddelen en landen.
. De fysieke en spirituele omgeving, de vier elementen, de zon, de maan, de aarde en de sterren en de kalbod van aarde en hemel, moeten gecultiveerd worden.
. De overwinning van het licht op de duisternis van onwetendheid en scheiden, door het verspreiden van rechtvaardigheid, balans en samenwerking van vrouwen en mannen, mensen en mensen en mensen en planten en dieren. In de beste vorm: samenwerking van gedachten, woorden en daden, of wijsheid en emotie.
. Iran als geboorteplek van de filosofie van Moghan heeft een bijzonder belang, fysiek en metafysisch, voor kalbod-e-Moghan en we geloven in de echte en ware gelijkheid van de zeven koninkrijken (de hele aarde), ondanks de politieke barrières, om samen te werken en het leven te hernieuwen, we noem het Freshkard.
. Freshkard: een spirituele en fysieke “verrijzenis” is nodig, een “verfrissing” en vernieuwing van ideeën en manier van leven.