Alpha betekent niet “dominant”, maar wel stabiel

posted in: dieren | 0

 

Photos © Bruno Braem

Moghan vzw biedt een reeks van vier sessies waarin je kan leren om het gedrag van je hond juist te interpreteren, om met je hond te communiceren en op die manier controle te houden over je hond. Iran, de oorsprong van de Moghan, kent veel bergachtige gebieden waar bv. wolven en wilde honden leven. De Moghan zijn dus altijd verbonden geweest met deze dieren.

In deze lessenreeks leer je hoe je op een natuurlijke manier met je hond kunt omgaan. Dit betekent eigenlijk dat je de “alpha” wordt, zodat je hond je positie respecteert.

 

Alpha betekent niet “dominant”, maar wel stabiel: iemand waarop de hond kan vertrouwen. Je hond wordt een bron van plezier, een trouwe vriend die zijn plaats kent en zich gedraagt zoals gewenst. Het is niet de bedoeling dat je hond een extra bron van stress betekent in je leven.

 

De lessenreeks focust op vier belangrijke onderwerpen:

– Het belang van de juiste “woordenschat” of beter gezegd lichaamstaal, stem en geur

Met een hond communiceer je niet met woorden. Een hond heeft zijn eigen woordenschat, waarin o.a. geur heel belangrijk is. Als baas van je hond produceer je een bepaalde geur wanneer je bv. stress hebt, of kwaad bent ofwel blij bent. De hond vangt dit op. Ook lichaamstaal en het stemgebruik van de baas zijn belangrijk en hebben een groot effect op de hond.

 

– Correctie en beloning: twee sterke tools

Een hond laat je niet luisteren door met hem te argumenteren. Je laat hem luisteren door ongewenst gedrag te corrigeren en gewenst gedrag te belonen. Een belangrijke manier bij dieren om gevaar en fout gedrag in het geheugen op te slaan (imprinting) is pijn. Dit geldt ook voor mensen. Iemand die dichtbij een vuur komt, zal dankzij de functie van pijn begrijpen dat hij niet te dichtbij moet komen, want dan zal hij zich verbanden. Natuurlijk moet er een juiste balans bestaan. Een dier pijn doen is niet het doel. Het laten voelen dat een bepaalde gedraging niet door de beugel kan, is wel de bedoeling. Als de hond niets onaangenaams voelt, zal hij niet begrijpen dat hij iets verkeerd deed en het zeker ook niet onthouden en kiezen om anders te doen.

– Consequent handelen

Het is belangrijk dat je in het gedrag naar je hond altijd consequent bent. Dat is de enige manier om op een prettige manier samen te leven met je dier. Als je een periode stopt met correctie en beloning, of slechts af en toe dit principe toepast, zal je hond in de war zijn en zich niet gewenst gedragen.

– Aandacht

Wees altijd aandachtig voor je hond. Je houdt constant een oog op hem, zodat je steeds tijdig kunt corrigeren of belonen indien nodig. Op die manier vraag je ook aandacht van je hond. Je vraagt dat hij zich steeds bewust is van jouw aanwezigheid Het is niet de bedoeling dat je hond zich gedraagt alsof jij er niet bent.

 

In deze lessenreeks leer je als hondenbezitter hoe jij je kan gedragen met en bij je hond, met de bedoeling het gedrag van je hond op jou af te stemmen. Het is dus niet het gedrag van de hond dat “aangepakt” wordt, maar je zal zien hoe jouw gedrag en ingesteldheid effect heeft op het gedrag van je hond. In deze lessenreeks leer je hoe je in harmonie met je hond kan samenleven. Je leert er geen trucjes voor je dier. Het resultaat van de reeks zal zijn dat je hond:

1. aan jou aandacht geeft

2. op jou kan rekenen zoals Alpha (de stabiele beschermer)

3. die jou kalm maakt en niet gestresseerd

Als het dier zijn plaats kent in de familie, zal hij geen ongewenst gedrag stellen naar zijn baasje(s), andere gezinsleden en onbekenden.

 

Praktisch: het hele pakket bestaat uit vier sessies. Eén sessie duurt minimum 1 uur. 
donatie van 10 euro per sessie.

Contact: 0473 69 94 39 (Mieke) of 0484 50 95 55 (Aria)