شام اول

شام اول

در روز شنبه، 22 دسامبر 2018، کالبد مغان، چهارمین مهمانی مغان با نام « شام ​​اول » را برگزار می کند. همنشینی در اسپاسی دوستانه و هربار بهمراه خوراکی از فرهنگهای گوناگون و سخنی درباره هرآنچه در زندگی مهم و زیباست. سرآشپزهای آماتور از چهار گوشه ی جه...
گردونه ی مهر

گردونه ی مهر

کالبد مغان خواهان برپایی یک دایره ماهانه ی زنان با نام گردونه ی مهر در زمان ماه کامل می باشد. یک دایره زنانه جایی است که زنان کنار هم جمع می شوند و به دور از نگرانی های روزانه می توانند خودشان باشند. هر ماه، دایره دارای یک موضوع خاص است ، اما هیچ...