سه خویشکاری آریایی در برابر حکومت جهل

ارسال شده در: دست نوشته ها, دین و کشورداری | 0

آریاییان از برای فرجامِ پیروزی در برابر آل جهل سه خویشکاری اساسی دارند: نخست، بایستی با بررسی آنچه بر ما دردرازای تاریخ، چه پیشاتازش و چه پساتازش، گذشته است و از هر آنچه در این دو سو، از پیروزیها و … ادامه یافت

سخنی با بازیابان آریایی

ارسال شده در: دین و کشورداری | 0

واعظان کاین جلوه در محراب و منبر می‌کنند چون به خلوت می‌روند آن کار دیگر می‌کنند مشکـلی دارم ز دانشمند مجلس بازپرس توبـه فرمایان چرا خود توبه کمتر می‌کنـند گوییا باور نـمی‌دارند روز داوری کاین همه قلب و دغل در … ادامه یافت

واکاوی « جان و خرد » به برپایی « شهریاری نیک »

ارسال شده در: دین و کشورداری | 0

– بخش نخست برای آغاز سخن، بایسته و شایسته هست که برداشتی روان از مفهوم و هستی شهریار یا به گویش و زبان نیاکان، « خشثره » بدست آوریم. همچنین نیاز است به سرایش و بازگوکردن بستری که در آن … ادامه یافت

فرمان کالبُد

ارسال شده در: دین و کشورداری, قانون | 0

فرمان نخست همه کسانی که می خواهند در گسترش کالبُد مغان، همازوری کنند، می بایست به هر چه در پیش اندیشیده و گفته و کرده اند، خویشکار و مسئول باشند و پیش از هر همکاری، امور ناگفته ی همگانی و … ادامه یافت

پزیرش هموندان

ارسال شده در: دین و کشورداری | 0

در این کالبُد، و برای پزیرش هموندان، مفاهیم نژاد، تیره، جنس، کشور و زبان، بی اهمیت هستند و به پیروی از کام آزاد مردم اندر گیتی برای گزینش، و بسته به جایگاه همکاری با پزیرش « باور کالبُد مغان » … ادامه یافت