Nowrooz 2020 tijd in BELGIË

Friday March 20, 2020, 04:47:13 AM

Vier mee Nowrooz

In Iran en verschillende andere landen in de wereld (Afghanistan, Azarbajdjan, delen van India, Pakistan, …) begint het nieuwe jaar niet in de winter, op 1 januari, maar valt de start van het nieuwe jaar samen met de astronomische start van de lente, rond 21 maart. Dit beangrijke feest wordt Nowrooz genoemd (now = nieuw en ruz = dag). Nowrooz is eeuwenoud en heeft haar wortels in het Zoroastrisme.
In 2019 vindt dit feest plaats op woensdag 20 maart, om 23 u. Moghan vzw nodigt je uit om Nowrooz samen te vieren in Barista Koffieboone (wijnstraat 6), met optreden van LUNA MOON (Irish music) en gezellig samenzijn.

Nowrooz hangt nauw samen met de cyclus van de natuur en daarom kan iedereen er zich mee verbinden.

Maak kennis met de “haft seen”

Op het moment van de zonnewende zitten families rond de “Sofreh haft seen”: een kleurig gedecoreerde tafel met zeven objecten die in het Perzisch beginnen met de letter ‘s’ (seen). Sib (appel, staat voor gezondheid), sorkheh (azijn, symbool voor overgave en tevredenheid), sekkeh (geld, staat voor voorspoed), senjed (zaad, symboliseert wijsheid), somagh (kruid, symbool voor geduld en tolerantie), sabzeh (groen, verwijst naar de lente), seer (look, symboliseert ‘desinfectie’, zuiverheid). Op de tafel wordt vaak ook een “boek der wijsheid”, vaak de Avesta, geplaatst, een spiegel (zelfreflectie), gekookte eieren (symboliseert lente, nieuw leven) en een goudvis (houdt verband met de maand in de kalender waarin Nowrooz valt).

Waarom?

Moghan wil je kennis laten maken met deze feesten en tradities, omdat ze aan de bron liggen van heel wat rituelen, ideeën en denkbeelden die vandaag nog bestaan. Het zijn bovendien niet enkel mooie maar ook heel positieve symbolen die je uitnodigen om stil te staan bij de cyclus van de natuur en het leven. Dit samen vieren en beleven schept verbondenheid, over de verschillen tussen mensen heen.