In het voorjaar 2019 start Moghan vzw met de vertoning van een reeks films en documentaires over de dood en het levenseinde.

Waarom?

Iedereen krijgt in het leven te maken met afscheid en de dood. Toch wordt het onderwerp vaak gemeden, omdat het moeilijk en onconfortabel is. Als gemeenschap voor elkaar zorgen in deze moeilijke periode rond het einde van het leven, is een vaardigheid die verloren gegaan is in de overlevering van generatie op generatie. Toch zit die kennis en het intuitief weten wat te doen op die momenten in ieder van ons, omdat sterven onlosmakelijk verbonden is met het leven en met mens-zijn.

En verder…

De filmreeks is een startschot om mensen warm maken voor wat men in Engelstalige landen “community deathcare” noemt. Dit betekent: een gemeenschap bouwen die de zorg voor mensen aan het einde van het leven, voor overledenen en voor nabestaanden niet in de eerste plaats uitbesteedt aan “professionals”, maar voor een groot deel zelf opneemt.
Zorg voor overleden familieleden of leden van de gemeenschap tussen het moment van overlijden en begraven/ cremeren, wordt in onze maatschappij meestal uitbesteed. Toch hebben mensen dit eeuwen lang zelf gedaan en kunnen we dit in principe nog steeds zelf.
Ben jij geïnteresseerd in dit thema? Bezoek en volg dan de Facebookpagina

“Sterveling op weg” om op de hoogte te blijven: www.facebook.com/sterveling of neem contact op via mieke@moghan.org

Films
Departures (Okuribito), 2008
Yôrirô Takita

Song of the Sea, 2014
Tom Moore

Zen and the art of dying, 2015
Broderick Fox

The Fountain, 2006
Darren Aronofsky

Living while dying, 2018
Cathy Zheutlin