Levende VerhalenReveil Ronse

GRAF DE DONCKER – BOSTYN

FOCUS | Jean De Bo

Jean De Bo was beeldhouwer, opgeleid aan de academies van Ronse en Gent en aan het
Sint-Lucasinstituut te Doornik en Gent. Hij was onder meer ontwerper van borstbeelden en figuren in gips en brons. Zijn vormgeving heeft vaak de stijl van Constantin Meunier, voor wie hij een grote bewondering had. Van 1929 tot 1951 was hij leraar boetseren aan Sint-Lucasinstituut te Doornik. Zijn werk is onder meer terug te vinden in het museum en stadhuis van Ronse en het museum van Doornik.  Ook de gesculpteerde pijlers aan de art-decovilla ‘De Meestere’ uit 1924 (O. Ponettestraat) zouden van zijn hand zijn, wat getuigt van zijn veelzijdigheid.


Materiaal

SIERBETON (BEELD) – BLAUWE HARDSTEEN (OMRANDING)

Sierbeton is een homogeen mengsel van bindmiddel (cement), zand en grovere steenachtige granulaten waaraan een bepaalde hoeveelheid water wordt toegevoegd om het verhardingsproces te activeren. Om het geheel bestand te maken tegen buig- en trekkrachten wordt wapeningsijzer aangebracht.


Symboliek

KRUIS – PLEURANTE

De staande pleurante met gedrapeerd gewaad (allusie op de rouwdoek) getuigt van grote artistieke kwaliteit. Ze brengt de smart van de nabestaanden vol overgave tot uiting. Het verdriet is sereen, af te leiden uit het gebogen hoofd, de sluiering en het verborgen gezicht. De persoonlijke betrokkenheid van De Bo versterkt dit beeld nog.


Persoon – Familie

Familie DE DONCKER – BOSTYN (Datering graf 1932)

  • Théophile De Doncker (1838 – 1933), Voorzitter arbeidsrechtbank
  • Elodie Bostyn ( 1856 – 193.), Echtgenoot T. De Doncker

Gerelateerd...

advertentie
Back to top button