GeloofspuntOver MoghanVideos

Mogh Wijsheid

Moghan vzw (enk. Mogh) wil zich met haar leden en bezoekers verdiepen in de Arische/ Iraanse leer en meer bepaald de leer van Zoroaster, maar vrij, specifiek en transparant geïnterpreteerd door Moghan vzw. Mogh wil aloude (Arische/ Zoroastrische) kennis leren en ontdekken, gebruiken en verspreiden, gebaseerd op de verbondenheid tussen mens en natuur en de gelijkheid van alles en iedereen in de natuur.

Hierbij wil Mogh gebruik maken van hedendaagse wetenschap die gebaseerd is op alle zintuigen (dus niet louter kennis) om drie punten te realiseren:

Individueel welzijn: gebruik maken van waarheid en waarachtigheid, harmonie en de balans tussen mannelijke en vrouwelijke energie.
Familiaal welzijn: gebaseerd op de individuele innerlijke rust en vrede van eenieder en ware balans tussen alle leden van de familie.
Welzijn van de gemeenschap (stad, land, wereld): gebaseerd op de twee vorige principes. Hiervoor gebruikt Moghan vzw de term hamegan (hame: “alles”, gan: “gen”)

Moghan vzw wil dit basisprincipe verkennen en verspreiden door workshops en ontmoeting, individueel en in groep. Op die manier wil ze de idee van kalbod verspreiden (kal: “ruw, oorspronkelijk, rauw”, bod: “beschermer). Kalbod wordt in het Perzisch gebruikt voor “lichaam”, maar kan ook gezien worden als “tempel”, “veilig omhulsel” waar ruwe materie, oorspronkelijke ideeën concrete vorm en bestemming krijgen.

Moghan vzw wil dus een plek zijn van Mogh, die beslissingen maken op basis van kennis van het hart en het hoofd ( Emoties en Wijsheid ) en zich gaandeweg de kennis van de Mogh eigen maken om op hun beurt de Mogh van de toekomst te vormen en het concept van spiritualiteit te herdenken en hervormen. Dit met het oog op religieus/ spiritueel welzijn van “hamegan”.

Moghan Info

Moghan vzw (enk. Mogh) wil zich met haar leden en bezoekers verdiepen in de Arische/ Iraanse leer en meer bepaald de leer van Zoroaster, maar vrij, specifiek en transparant geïnterpreteerd door Moghan vzw. Mogh wil aloude (Arische/ Zoroastrische) kennis leren en ontdekken, gebruiken en verspreiden, gebaseerd op de verbondenheid tussen mens en natuur en de gelijkheid van alles en iedereen in de natuur...

Gerelateerd...

advertentie
Back to top button