Privacybeleid

Algemeen

Moghan vzw en de website moghan.org nemen je privacy serieus. Dit is ons privacy beleid.
Moghan vzw hecht waarde aan de bescherming van je persoonlijke gegevens. Door gebruik te
maken van moghan.org, aanvaard je daarmee gebonden te zijn aan deze privacy policy, die
kan worden gewijzigd of aangepast zonder voorafgaande kennisgeving.

Persoonsgegevens

Wij vinden het van groot belang dat er zorgvuldig wordt omgegaan met persoonsgegevens.
Persoonsgegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Daarbij
houden wij ons aan de eisen van de privacywetgeving. Dat betekent bijvoorbeeld dat wij:

 1. Duidelijk vermelden voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat
  doen wij via deze disclaimer & privacyverklaring;
 2. Het verzamelen van persoonsgegevens wordt beperkt tot alleen de persoonsgegevens
  die nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 3. Wij vragen om nadrukkelijke toestemming om jouw persoonsgegevens te verwerken
  in gevallen waarin jouw toestemming is vereist;
 4. Wij geven jouw gegevens niet door aan derde partijen, tenzij dat nodig is om de
  gevraagde dienst te kunnen leveren of wanneer wij daar wettelijk toe verplicht zijn;
 5. Wanneer wij jouw gegevens delen, maken wij afspraken met derde partijen om er o.a.
  voor te zorgen deze niet voor andere doeleinden worden gebruikt;
 6. Passende beveiligingsmaatregelen nemen om jouw persoonsgegevens te beschermen
  en dat ook eisen van partijen die in opdracht van ons persoonsgegevens verwerken;
 7. Jouw recht respecteren om jouw persoonsgegevens op jouw aanvraag ter inzage te
  bieden, te corrigeren of te verwijderen.
 8. Alle financiële gegevens (bankrekening…) bij aankoop, inschrijvingen en/of donatie
  op deze website is behandeld door Mollie B.V. (Mollie.com – Keizersgracht 126, 1015
  CW Amsterdam, Nederland), een wel bekend en betrouwbaar bedrijf voor online
  betalingen.

Verzending van gegevens via internet

Gevoelige gegevens, zoals login, wachtwoord, adresgegevens, informatie over jouw
betaalmethoden, creditcardgegevens of accountgegevens voor een automatische incasso,
worden uitsluitend in gecodeerde verbindingen (HTTPS / SSL) verzonden en op
beveiligingsservers opgeslagen. Het elektronische betalingsproces wordt afgehandeld door het
bedrijf Mollie B.V.

Traffic data

Traffic data (Automatisch Gegenereerde Informatie) worden gegenereerd wanneer je
computer verbinding maakt met moghan.org en zijn niet voldoende om je te identificeren.
We kunnen de volgende informatie verzamelen: de oorsprong van de verbinding, IP-adres, het
type en de versie van je internetbrowser, de lengte van de verbinding, enz. Deze gegevens
kunnen worden gebruikt voor statistische doeleinden om het verkeer naar en op moghan.org
te analyseren (meest en minst bekeken pagina’s, activiteit per dag en uur, enz.). Traffic data
worden altijd anoniem verwerkt.

Gebruik van Cookies

Om het bezoek aan onze website aantrekkelijk te maken en om het gebruik van bepaalde
functies mogelijk te maken, gebruiken we zogenaamde cookies op verschillende pagina’s. Dit
zijn kleine tekstbestanden die op jouw apparaat zijn opgeslagen. Sommige van de cookies die
we gebruiken worden verwijderd na het einde van de browsersessie, dat wil zeggen na het
sluiten van je browser (zogenaamde sessiecookies). Andere cookies blijven op jouw apparaat
en stellen ons of onze gelieerde onderneming in staat om je browser bij het volgende bezoek
te herkennen (permanente cookies). Verwerking is gebaseerd op artikel 6 (1) lit. f) EU AVG.
Deze informatie bevat geen naam- of adresgegevens of andere persoonlijke gegevens. Je kunt
je browser zo instellen dat je op de hoogte bent van het instellen van cookies en individueel
op het accepteren van cookies voor specifieke gevallen of in het algemeen uitsluiten. Het niet
accepteren van cookies kan de functionaliteit beperken.

E-mail

Verzameling, verwerking en gebruik van jouw persoonlijke gegevens
Als je je aanmeldt voor de nieuwsbrief, wordt jouw e-mailadres gebruikt voor eigen
advertentiedoeleinden. De uitschrijving is op elk moment en zonder opgave van redenen
mogelijk. Als onderdeel van de nieuwsbrief en de publicatie van individuele links uit de
nieuwsbrief wordt informatie automatisch verzameld en geëvalueerd, waardoor Moghan vzw
jouw bezoekervaring en voor jou individueel en relevant voortdurend verbetert. Gebruiker-
gerelateerde evaluatie en profilering is bijvoorbeeld afhankelijk van informatie zoals
ontvangst en ontvangst van e-mails, klikken op koppelingen binnen een e-mail, datum en tijd
van het bezoek aan de websitepagina’s die door jou zijn bekeken. Moghan vzw gebruikt deze
informatie uitsluitend in geanonimiseerde vorm. Door deze gegevens te analyseren, wil
Moghan vzw (met gebruik van nieuwsbrief provider “Mailchimp”) de nieuwsbrief voor jou
nuttiger en interessanter maken.

Informatie op moghan.org

Wij kunnen niet garanderen dat de informatie op onze website foutloos, volledig en/of actueel
is. Daarom kun je aan de informatie op deze website geen rechten ontlenen. Evenmin zijn wij
aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden en/of gedateerde informatie. Mocht je
informatie, data en/of programma’s tegen komen waarvan het copyright bij jou ligt,
verzoeken wij dit te melden aan Moghan vzw.
In je informatie tegenkomt die in jouw ogen niet correct, volledig of actueel is, kun je contact
opnemen met info@moghan.org of via Moghan.org/contact). Wij stellen jouw feedback en/of
eventuele aanvullingen op prijs. Met jouw bijdragen kunnen wij onze website verbeteren.

Stand van Privacy Beleid: 1 mei 2021

advertentie
Back to top button